لینک و لونک

خشم

می‌دونستید «خشم» مسری هست؟
امام کاظم (ص) رو یاد کنید!

0

دسته :  پندهای اخلاقی

دیدگاه ها