لینک و لونک

شاهزاده صلح متولد شده است!

برای ما فرزندی زاده شده است!
برای ما فرزندی داده شده است!
که ملکوت خداوند روی دوش اوست.
و او خوانده می‌شود :
مشاور شگفت‌انگیز (مستشار!)
ایزد توانا!
پدر جاویدان!
شهزاده صلح!
(کتاب اشعیا : ۹:۶)

0

دسته :  متون مقدس

دیدگاه ها