لینک و لونک

خورشید گرفتگی با حلقه ای از آتش

این دیگر چه نوع کسوفى است؟ روز یکشنبه، ماه قسمتی از خورشید را در طی خورشید گرفتگی نصفه فرا گرفت. این رویداد در بخش های نیمکره جنوبی زمین قابل رویت بود. لذا در برخی نقاط شاهد نوعی کسوف ناقص بودیم.

چون ماه فاصله بسیار زیادی با زمین دارد تا کل خورشید را مسدود کند، نور خورشید در لبه های ماه جاری شده و حلقه ای از آتش پدید آورده است. لذا در برخی مواقع، کسوف ناقص رخ می دهد. بنابراین لبه ‌ای از ماه هم راستا با لبه ای از خورشید قرار می گیرد و نور خورشید فرصت می یابد تنها در قسمت های پایین ماه ظاهر گردد. این رویداد نادر که حلقه الماس نام دارد را در این تصویر مشاهده می کنید، و روز یکشنبه از شهر چوبوت آرژانتین در آمریکای جنوبی به تصویر کشیده شد.

مطالب علمی- نجومی:
bigbangpage.com

0

دسته :  فضانوردی

دیدگاه ها