لینک و لونک

ریزتراشه (میکروچیپ) یافته شده داخل جمجمه ناپلئون

ناپلئون تا کنون به عنوان یکی از افرادی است که بعنوان قدرتمند ترین فرد روی زمین باقی مانده که البته بیشتر بدلیل وحشت او از تخریب وجه متمایزی با دیگران دارد.علت مشهور بودن او حمله و تسخیر برق اسایش در اروپا میباشد. در عین حال که بیش از یک دهه امپراتور فرانسه بود و از مرگ او حدودن ۲۰۰ سال میگذرد،با این حال یک کشف شگفت انگیزی احتمالن در مورد امپراتور سابق بوقوع پیوسته است.
در سال ۲۰۱۲، گزارش شد که دانشمندان فرانسوی جمجمه ناپلئون را بررسی کرده اند و احتمالن چیزی را کشف کرده اند که موجب بازنویسی و تغییر تاریخ میشود .
دکتر آندره دوبوا که به طور کامل در حال پژوهش جمجمه بود متوجه اختلاف مکان غده هیپوفیز میشود که گمان میکند وجه تمایز ناپلئون شاید همین عامل یعنی قرار گرفتن غده هیپوفیز او در مکان بالاتر بوده است.
دکتر دوبوا چیزی که هرگز تصورش را نمیکرد در جمجمه ناپلئون یافت، و ان یک ریزتراشه بسیار کوچک ایمپلانت شده در داخل استخوان جمجمه بود.
او نتیجه گرفته که ریزتراشه ممکن است در داخل جمجمه امپراتور سابق یعنی زمانی که او در بچگی تنها بوده، قرار گرفته است.
اعتقاد به این است که ناپلئون ممکن است در یک نقطه ای قربانی یک ربایش توسط بیگانانگان بوده باشد.
ریز تراشه بیگانگان در استخوان جمجمه ناپلئون؟
یک واقعه به احتمال زیاد اینرا تقویت میکند که ناپلئون برای چند روز در تابستان سال ۱۷۹۴ میلادی (۱۲۵۱شمسی) زمانی که او ۲۵ ساله بود ناپدید میشود.
ناپلئون در طول زمانی که زنده بود، اظهار داشت که او در یک کودتا بازداشت و زندانی شد، اما سوابق نشان می دهد که در واقع هیچ مدرکی دال بر صحت زندانی بودن او باشد، وجود ندارد.
اینطور عنوان و اشاره میشود که این تراشه شکلی از فناوری پیشرفته بوده که تنها درون ناپلئون بوده و او را قادر ساخته فقط در مدت و زمان کوتاهی به رهبری اروپا تسلط پیدا کند در صورتیکه در نمایش تاکتیکی نبوغ و هوشمندی او در طول سال ۱۸۰۰ میلادی چشمگیر و قبل از سالهای اعلام جنگ علیه اروپا، از او دیده نشده بود.
دکتر دوبوا همچنین اشاره کرد که تراشه احتمالن
می توانست سیگنال را از طریق مغز به قلب تغییر دهد، زمانیکه مشاهده شده ناپلئون دست خودرا روی قلبش میگذاشت.
منحصر به فرد بودن چنین یافته هایی بیان میکند که در گذشته آدم ربایی توسط بیگانگان معمولا همیشه در مورد افراد هر روز به صورت تصادفی رخ داده است.
اما هرگز بمانند یک چهره جنگجوی محبوب مثل ناپلئون نبودند.

توضیح اینکه از تصاویر شخصیتهای مشاهیر زیر نمونه هایی را برایتان پست کردم که دستشان رو یا نزدیک قلبشان است که ادعا میشود وابستگان گروه فراماسونری میباشند، ولی شاید، همان میکروچیپ درونشان ایمپلانت شده باشد.

@azaliajournal

0

دسته :  باستانی و قدیمی, عجیب و غریب

دیدگاه ها